Kleopatra Kapısı Nerede? Yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle Tarsus, kuşkusuz bir medeniyetler beşiği. Bölgenin zengin mutfak kültürü de bu kadim tarihten güç alıyor. Tarsus, Hititlerden başlayarak Asur, Fenike, Pers ve Roma uygarlıkları döneminde ticari ve kültürel yaşamı canlı bir şehirdir. Kimler gelip geçmemiş ki bu toraklardan? Şehri, en parlak gülerinde Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra ile