İskandinavya Nerede?

İskandinavya Nerede?
Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan oluşan ülkelerin bulunduğu yere İskandinavya adı verilmiştir. Bu yazımızda İskandinavya ülkeleri hakkında sizlere önemli bilgiler vereceğiz.
İlk olarak Viking diyarı Danimarka’dan başlamak istiyorum. Vikingler Danimarka’da yaşamış bir millettir, Kuzey Avrupa’da kendilerine geniş bir alanda hakimiyet kurmuşlardır. İskandinavya 2016 yılı rakamlarına göre Danimarka nüfusu 5.724.456’dır. Danimarka, Jutland Yarımadası ile 483 adayı kaplayan büyük bir devlettir. Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasında bulunmaktadır. Ülke soğuk bir iklime sahiptir, kışın ortalama sıcaklık sıfır derecedir, yazın ise ortalama sıcaklık 16 derece civarındadır. Danimarka’nın kıyıları oldukça girintili çıkıntılıdır, ülkede buzultaş ovaları bulunur. Çevreye önem veren halkın çabasıyla ülke topraklarının %10’u ağaçlandırılmıştır. Sınırlı sayıda yer altı kaynağına sahip ülkede genellikle karasal iklime uygun arpa, şeker pancarı ve buğday gibi ürünler yetiştirilir. Hayvancılığın ve buna bağlı olarak süt ve süt ürünleri üretiminin ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir yeri vardır. Ancak ülke ekonomisi balıkçılık ve gemi yapımı üzerine kuruludur. Balık konservesi, balık yağı gibi tesislerin sayısı fazladır. Makine üretimine ve petrolün işlenmesine yönelik sanayi gelişmiştir. Türkiye, Danimarka’ya ulaşım araçları, elektrikli makineler ve taş kömürü ihraç ederken, ilaçlar, makineler, kimyasal ürünler ve demir çelik ürünleri ithal etmektedir.
İskandinav ülkeleri denilince akla gelen diğer bir ülke Norveç’tir. 2016 yılı rakamlarına göre Norveç nüfusu 5.210.721’dir. Norveç coğrafyası, kıyılarında bulunan binlerce fiyordlarıyla ünlüdür. Norveç’in hem Atlas okyanusuna hem de Norveç denizine kıyısı bulunur. Norveç önemli petrol rezervleri bulunan bir ülkedir. Bu yönüyle Suudi Arabistan ve Rusya ile yarışacak durumdadır. Norveç uzun yıllar İsveç hakimiyetinde kalmıştır, bu yüzden ekonomik yönden pek güçlü olmayan ülkenin İsveç’ten ayrıldıktan sonraki ekonomisi hızla gelişme göstermiştir. Ayrıca Norveç doğalgaz ve hidroenerji yönünden şanslı bir ülkedir. Norveç elektrik ihtiyacının %98’lik kısmını barajlardan sağlıyor. Kar yağışlarının oldukça fazla olduğu ülkede eriyen kar suları barajlarda değerlendiriliyor ve böylece düşük maliyetle önemli miktarda elektrik üretiliyor. Bu da güçlü bir sanayinin kurulmasına zemin hazırlamış. Norveç’te balıkçılık ciddi bir geçim kaynağıdır. Ülke ekonomisinde balıkçılığın önemli bir yeri vardır. Balıkçılık çevreyi koruyan yasalara belli bir prosedüre göre yapılmaktadır. Böylece hem çevre korunurken hem de önemli bir geçim kaynağı olan balıkçılığın korunması sağlanmıştır. En çok ihraç ettiği balık Norveç Somonu’dur. Yılda 1 milyon ton civarında balık ihracatına sahip olan Norveç’in bu başarısında modern tesis ve gemilerin payı oldukça fazladır.
Dünyada en fazla somon üreten, ençok kitap okuyup kahve tüketen, küresel ısınmadan en az etkilenen, Kuzey Işıkları sayesinde Mart ve Kasım dönemlerinde çok fazla turist çeken ülke Norveç’tir.
Türkiye’nin Norveç’le olan ticaret hacmi her geçen yıl artmaktadır. Türkiye Norveç’e iplik, tekstil, elektrikli aletler, tarım ürünleri, ulaşım araçları ve çeşitli metalar ihraç ederken doğalgaz, balık, mineral ve yakıt ve yağlar ithal etmektedir. Norveç, ekonomisinin güçlü ve refah düzeyinin ileri seviyede olmasından dolayı Avrupa Birliği’ne girmeyi kabul etmemiş bir ülkedir. Ülkenin en büyük sorunu genç ve dinamik insan gücüdür. Ülkede yeni doğan sayısı azalmaktadır. Bunun sonucunda ülke nüfusunda bir azalma olmaktadır.
Diğer bir İskandinav ülkesi olan İsveç, Kuzey Avrupa’daki en büyük ülkedir. 2016 yılı rakamlarına göre İsveç nüfusu 9.851.017’dir. Doğusunda Finlandiya, kuzey ve batısında Norveç ile komşudur. İsveç kuzeyde olduğu için soğuk bir iklime sahip olması gerekirken Gulf Stream sıcak su akıntısı sayesinde farklı tipte dört iklim görülür. Bu nedenle tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bir harita alıp incelediğinizde İsveç’in kuzey kutup dairesinde toprakları bulunduğunu göreceksiniz. Kuzey kutup dairesinde bulunan topraklarda kışın sürekli gece yaşanır. Yazın ise güneş batmadığından sürekli gündüz yaşanır. İsveç’in 2.Dünya savaşından sonra eğitim, bilim ve endüstrileşmeye yaptığı yatırımlar, dünyada gelişmiş ülkeler arasına girmesini sağlamıştır. Ülke topraklarının sadece %10’u tarıma müsait olsa da uygulanan modern tarım teknikleri sayesinde ülkenin ihtiyacı olan tarım ürünlerinin %80’i üretilebilmektedir. Buğday ve arpa gibi ürünlerin tarımı ülkenin daha çok orta güney kesimlerinde yapılır. İsveç ekonomik gücünü önemli miktarda sahip olduğu demir madeninden ve orman ürünlerinden kazanmıştır. Doğal kaynaklarının doğru bir şekilde kullanan İsveç’in uyguladığı ticaret politikaları güçlü ekonominin sağlam temelleridir. İsveç, elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını nükleer ve hidroelektrik enerjisinden sağlar. Türkiye İsveç’e ilaçlar, motorlu taşıtlar ve tekstil ürünleri ihraç ederken İsveç’ten kağıt ve karton ürünleri, demir çelik ve makine yağı ithal etmektedir.
Son İskandinav ülkesi Finlandiya Baltık denizi kıyısında bulunuyor. Ovaların geniş yer kapladığı ülkenin kuzeyi oldukça soğuktur. 2016 yılı rakamlarına göre Finlandiya nüfusu 5.487.308’dir. Ülkede yaşayanların kökeninin Rus olduğu bilinmektedir. Bu bölgeye uzun yıllar önce Rusların batıya göç etmesi sonucu pek çok Rus gelmiş ve yerleşmiştir. Ortaçağdan 1800’lü yıllara kadar uzun süre İsveç hakimiyetinde bulunan Finlandiya toprakları için bu yıllardan sonra İsveç-Rus mücadeleleri yaşanmıştır. Bir süre Rus hakimiyetine giren Finlandiya 1917’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığın ilanından sonra iç savaş yaşanmış ve iç savaşın bitimiyle ülkede cumhuriyet ilan edilmiştir. Ülke ekonomisinin büyük kısmı orman ve orman ürünlerine dayanmaktadır. Ağaçlardan daha çok kağıt, kontraplak ve kibrit gibi ürünler üretilmektedir. Ormanların azalmaması için sürekli ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Tarıma elverişli alanlarda patates, arpa, şeker pancarı, tahıllar ve bazı meyveler üretilmektedir. Ülkede altın, gümüş, çinko ve kükürt gibi madenler olsa da Finlandiya yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Ülkede gelişen telekomünikasyon, metal işleme, elektronik tasarım ve orman ürünleri sayesinde gayrisafi milli hasıla 2016 yılı rakamlarına göre 230 milyar dolara ulaşmıştır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.