Güneş Enerjisi Kullanımı

Güneş Enerjisi Kullanımı
Güneş enerjisi denilen enerji, direkt olarak güneşten gelen ışık ile üretilen canlılara zarar verebilecek bir yan etkisi bulunmayan, temiz ve çevreci bir enerjidir.
Güneşten dünyaya ulaşan enerjinin kaynağı, güneşte bulunan hidrojen gazıdır. Bilindiği üzere güneşin %90’lık kısmı hidrojenden oluşmaktadır. Güneş Enerjisi Hidrojen gazının çekirdekleri füzyon sayesinde helyum çekirdekleri oluştururken ortaya çıkan enerjinin bir kısmı dünyaya ulaşır. Tepkime sonunda dünyaya gelen ışınım enerjisi güneşe bakan panellere ulaşarak elektrik enerjisine dönüşür ve böylece güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilmiş olur. Güneş enerjisi kullanımı son yıllarda büyük artış göstermiştir. Bunun en büyük sebebi güneş enerjisinin yenilenebilir enerji olmasıdır. Temiz ve çevreyi koruyan bu enerji kaynağı aynı zamanda ekonomiktir. Dünyada, geçen yüzyılda kullanılan fosil yakıtların çevreyi kirletmesi ve rezervlerinin hızla tükenmesi insanları başka enerji kaynaklarını kullanmaya itmiştir. Nüfus artışıyla birlikte enerji talebinin de hızla artması güneş enerjisine olan ilgiyi arttırmıştır. Ayrıca petrol ve doğalgaz gibi yakıtların ülkelere maddi yönden yük olması, her ülkede bulunmaması ve enerji ihtiyacını karşılayamaması ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da en popüler olanı güneş enerjisi olmuştur. Güneş panelleri aracılığıyla hem elektrik üretmede hem de su ısıtma sistemlerinde fazla talep gören enerji kaynağı haline gelmiştir. Hatta güneş enerjisi sayesinde önemli ölçüde elektrik üreten ülkeler elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden sağlamaktadır. Bu denli ekonomik ve çevreci olan güneş enerjisinden faydalanan ülkelerin sayısında büyük artışlar olmuştur. Solar panel ya da güneş panel sistemi olarak adlandırılan elektrik üretme işinin çığ gibi büyümesi üretilen elektriği depolama alanında da gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.
Güneş enerjisinden elektrik üretme aslında çok basit bir işleme dayanır. Güneşten dünyaya ulaşan fotonlar güneş panelleri aracılığıyla elektriğe ve ısıya dönüşür. Güneş piline çarpan elektronlar panelin yüzeyine çekildikten sonra panelin alt üst kısımlarında voltaj farklılığı yaşanır. Panelde alt ve üst katmanlarda bulunan elektrik devresi sayesinde elektrik teçhizatına güç akışı sağlanır. Burada önemli olan elektrik ihtiyacı kadar panel kullanmaktır. Örneğin büyük bir binaya gerekli olan elektriği güneş panellerinden elde etmek için fazla sayıda panel gerekir. Ayrıca fotovoltaik adı verilen ve güneş ışınlarını elektriğe çeviren pil hücrelerinin de sistemdeki etkisi büyüktür. Fotovoltaik kelimesi foton ve volt kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuş bir kelimedir. Foton, güneş ışığını meydana getiren parçacık anlamına gelirken volt ise elektrik voltajı anlamına gelmektedir. Bu arada güneş pilleri günlük hayatımıza çoktan girdi bile. Örneğin hesap makinelerinin pek çoğu enerjisini güneş ışığından alır. Yine bazı taşınabilir küçük aletler de güneş pilleri ile çalışmaktadır. Gelişen teknoloji ile güneş pillerindeki verimlilik artmış böylece evlerin çatılarında güneş panelleri aracılığıyla üretilen elektriği depolamak için kullanılır hale gelmiştir.
Son yıllarda devasa büyüklükte güneş enerjisi santralleri kurulmaktadır. Bu santrallerde asıl işi yapan ekipmanları güneş panelleri, inverter, panel taşıyıcı sistem ve BOS (Balance of System) olarak sayabiliriz. Güneş panelleri doğru akım üretir bu elektriği, elektrikli aletlerimizin kullandığı alternatif akıma çevirmek için inverter denilen ekipman kullanılır. Bu çevrilme işlemi karmaşık bir yapıya sahip değildir. Ayrıca yüksek maliyetler ortaya çıkmaz ve alınan araç gereçlerin uzun yıllar kullanılması güneş enerjisini cazip kılan özelliklerdir.
Güneş enerjisinin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Fabrikalar ve endüstri kurumları başta aydınlatma olmak üzere elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden sağlamaktadır. Bazı soğuk hava depoları kesintisiz elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisi sayesinde karşılıyor. Özellikle bu tür işletmelerin çatılarına bakacak olursanız güneş panellerinin çatılarda geniş yer kapladığını göreceksiniz. Artan elektrik faturaları hemen her işletmeyi güneş enerjisine yöneltmektedir. Oteller, alış veriş merkezleri, hastaneler, benzin istasyonları, depo alanları, şehir aydınlatmaları, trafik sinyalizasyon sistemleri güneş ışığından üretilen elektriği kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapılan yeni evler güneş enerjisini en verimli şekilde kullanabilecek şekilde tasarlanmakta ve yapılmaktadır. Evlerin çatılarında yıllar önce sadece su ısıtma sistemlerinde kullanılan paneller artık bir evin bütün ihtiyacını karşılayan sistemler haline gelmiştir. Ayrıca elektrik şebekesinin döşeme imkanı olmayan ya da şebekenin bulunmadığı yerlerdeki yapılar için güneş enerjisi son derece faydalı bir enerji kaynağıdır. Yaylalarda, mezralarda elektrik sorununa güneş enerjisi santralleri kurarak çözüm bulanların sayısı oldukça fazladır. Tarım alanlarında sulama yapmak için gerekli olan elektriği güneş panellerinden sağlamak çiftçiler için oldukça karlıdır.
Yenilenemez enerji kaynağı olan kömür, petrol gibi yakıtların ömrü sınırlıdır. İnsanoğlu yakın zamanda istese de istemese de yenilenebilir enerji olan güneş enerjisini her alanda kullanmak zorundadır. Bu insanlık için bir lüks değil, ihtiyaçtır.

1 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.