Eğitimde Teknoloji ve Dijital İçerik Kullanımı

Eğitimde Teknoloji ve Dijital İçerik Kullanımı
Gelişen teknoloji ve çağa ayak uydurmaya çalışan eğitim son yıllarda dijital teknolojilerden sıklıkla faydalanmaktadır. Bilgisayar ortamında çeşitli programlarda hazırlanan görsel materyaller, videolar, sunular ve internet sitelerindeki kaynakların sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Bilişim çağının hayatımıza kattığı pek çok yenilikler var ve biz bu yenilikleri eğitim alanında da kullanmaya başladık. İnternet, tabletler ve akıllı telefonlarla birlikte bilgiye anında ulaşma imkanı bulduk.
1960’lı yıllarda hayatımıza giren bilgisayar önceleri bir eğitim aracı olarak kullanılmıyordu. Ancak bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim insanları eğitim ve öğretim alanında da bilgisayarları kullanmaya yöneltti. Bilginin bilgisayarlara depolanmaya başlanması ve gelişen program ve yazılımlar insanları yeni öğretim yöntem ve teknikleri geliştirmeye itti. göç İşte böyle bir ortamın doğması insanları bilgisayarlı ve dijital içerikli eğitim olanaklarının kapısını açtı. Dijital içerikler sayesinde öğrenciler kişisel olarak, bir öğretmene ihtiyaç duymadan bireysel eğitim yapabilmektedir. Dijital içerikler sayesinde öğrenme ve öğretmenin yeni bir boyut kazandığı açıktır. Bu bağlamda ülkeler yeni öğrenme yöntem ve teknikleri geliştirmek zorundadır. Sanal dünyanın olumlu ya da olumsuz yanları tartışıla dursun dijital içeriklerin eğitimdeki yeri ve önemi artık yadsınamaz hale gelmiştir. Dünya, geleneksel öğrenme yöntemlerini hızla terk ederek dijital içeriklerle dolu bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Öğretmenin ve kitapların yerini bilgisayar simülasyonları, dijital içerikler, ses ve görüntü materyalleri almıştır. Artık arama motorları ve internet siteleri öğreten olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınıfların yerine, bilgisayar ve tabletler eğitim ortamı olarak değişim göstermektedir. Hiç şüphesiz sesli ve görsel materyallerin akılda daha kalıcı etki yaratması eğitimcileri dijital içerik kullanmaya zorlamakta, öğrenciler ve veliler bu şekilde verilen eğitimi istemektedir. Önceden bilgi ve materyallere ulaşmak oldukça zordu ancak dijital içeriklerin özellikle internet sayesinde kısa sürede büyük kitlelere ulaştırılabilmesi dijital içeriklerle dolu eğitim anlayışının talep görmesine zemin hazırlamıştır. Dijital içerikler sayesinde artık eğitim, zaman ve mekan tanımadan yapılabilmektedir.
Bu hızlı değişim ve gelişim sürece beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Bazı öğretmenler yılların verdiği deneyim ve tecrübelerinden hareket ederek yıllar öncesine dayanan eğitim anlayışlarını terk etmek istememektedir. Bu nedenle dijital içerikleri kendi yöntemlerine ters bulduğu için kullanmak istemeyen, kendi tarzlarına uyum sağlamadığı için kullanmayan öğretmenlerin bu yeni eğitim anlayışına tam olarak alışamadığı görülmektedir. Ayrıca bilgisayar ve tablet başından ayrılmayan genç kesimin teknolojiye daha bağımlı hale gelmesi bu eğitim anlayışının en büyük sorunudur. Dijital teknoloji kullanarak öğretelim derken dijital teknolojinin esiri olan bireyler yetiştirmeyi kimse istemez. Bu arada ülkemizde dijital içeriklerin sayısı tam olarak istenilen düzeyde değil. Bunun için devlete bağlı ve özel kuruluşlar her geçen gün çalışmalarını arttırmaktadır. Dijital içeriklerin sayısı ve kalitesi arttırılmalıdır.
Dijital içeriklerle dolu bir eğitim ortamı öğretmenler için de büyük kolaylık sağlayacak. Sınıf ortamında yada okul sonrasında öğrencilerle etkileşime açık bir iletişim ağının kurulması öğrencilerin öğretmenlerle iletişimini arttırarak eğitime yeni bir boyut kazandıracak. Hatta dijital içerikler sayesinde öğrencilerin başarı ve ders çalışıp çalışmadıkları rahatlıkla takip edilebilecek. Bazı ülkeler bu yöntemleri uygulamaya çoktan başladılar bile. İnternet siteleri üzerinden yapılan testler ve eğitimlere kimin, hangi öğrencinin ne zaman katıldığı, aldığı notlar anında tespit edilebiliyor, bu durum ölçme ve değerlendirme konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Akıllı tahtanın, her öğrencide bilgisayar ya da bir tabletin bulunduğu sınıflarda interaktif ders işlenerek öğrenme en üst düzeye çıkarılmaktadır. Derse katılamayan öğrencilerin ders ile ilgili videoları izlemesi eğitimde devamsızlık nedeniyle oluşabilecek öğrenme sorunlarını da ortadan kaldırmaktadır. Özellikle çalışan nüfusun günün farklı saatlerinde eğitim ve öğretim yapabilme taleplerini karşılamak amacıyla sanal kurslar düzenlenmektedir. Bu sayede herkes istediği yer ve saatte dijital teknolojinin nimetlerinden faydalanarak istediği konuda eğitim alabilmektedir. Dijital içerikle belirli bir zamana ve mekana bağlı kalmadan yapılan eğitim, daha özgür bir eğitim imkanı yaratmıştır.
Dijital içeriklerin daha sistematik ve yaygın kullanımı için öğrenci öğretmenlerin bu konuda eğitilmesi şarttır. Kodlama, STEM, 3D yazıcı ve çeşitli eğitim programları kullanımının yaygınlaştırılması eğitimde temel hedef olmalıdır. Eğitimin kalitesinin artması dijital dünyanın sunduğu imkanlarla sağlanabilir. Bu konuda atılım yapan eğitim kurumları teknoloji şirketleriyle anlaşmalar yapmaktadır. Dijital içeriklerin sayısının ve verimliliğinin arttırılması temel hedeftir. Milli Eğitim Bakanlığı Meb gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve dijital içeriklerin oluşturulması için başı çeken kurum olmak için çalışmalar yapmaktadır. Eğitimde Fatih Projesi, Eğitim Bilişim Ağı EBA bu çalışmalardan bazılarıdır. Teknolojik alt yapının tamamlanması, maddi olanakların sunulması ve dijital içerik geliştirebilen eğitimli kişilerin sayılarının artması ile eğitimde teknoloji kullanımı tam anlamıyla yaygın hale gelecektir.

1 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.