Kategori: Tarih

Kiliseden Camiye Ayasofya Tarihi

Kiliseden Camiye Ayasofya Tarihi Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşaa edilmiş Fatih Sultan Mehmet‘in İstanbul’u fethinden sonra camiye çevrilmiş yüzyıllardır ayakta kalmış değeri paha biçilemez bir yapıdır. Hem Hristiyanlar hem de müslümanlar tarafından önemi büyük olan bu yapı ülkemizde uzun süre müze olarak kullanılmış 2020 yılı Temmuz ayında tekrar cami olarak hizmet vermeye

2.Abdülhamid Kimdir?

2.Abdülhamid Kimdir? Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine damgasını vuran padişahlarından olan Sultan 2. Abdülhamid bugün hala adından sıkça söz ettirmekte ve adına diziler çekilmektedir. Peki 2. Abdülhamid kimdir ve Osmanlı Devleti’nde ne gibi icraatlar yapmıştır. 21 Eylül 1842’de doğan Sultan 2.Abdülhamit‘in babası Sultan Abdülmecid, annesi Tirimüjgan Kadınefendi’dir. Diğer padişahlarda olduğu gibi onun da eğitimine küçük yaşlardan

Türkiye Yunanistan Arasındaki Tarihi Sorunlar

Türkiye Yunanistan Arasındaki Tarihi Sorunlar Ege denizinin doğu ve batı kıyısında bulunan Türkiye ve Yunanistan arasında yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar komşu iki ülke arasında zaman zaman gerginliğe neden olmaktadır. Bu yazımızda ki ülke arasında sorunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle iki ülke arasındaki kıta sahanlığı sorunu konusuna açıklık getirelim. Denizin başladığı yerde

Geçmişte Meydana Gelen Göçler

Geçmişte Meydana Gelen Göçler Tarihi süreç içerisinde insanoğlu çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerleri terkedip başka yerlere göç etmişlerdir. Bazen bu göçler zorunlu nedenlerle olurken bazen de isteğe bağlı meydana gelmiştir. İnsanların yaşamsal koşullarını değiştiren bu göçler insanların yaşanabilir yeni yerler bulmasıyla son bulmuştur. Tarihte irili ufaklı pek çok göç hareketi olmuştur. İnsanlık tarihi bu göç hareketlerinin

Ermeni Diasporası Nedir?

Ermeni Diasporası Nedir? 20. yüzyılda Türk-Ermeni ilişkilerinde sıkça kullanılan kavramlardan biri de diasporadır. Diaspora kelimesi çeşitli nedenlerle kendi ülkesinden ayrılarak başka ülkelerde yaşamak zorunda kalan, azınlık şeklinde adlandırılarak hayatlarını devam ettiren ancak kendi ülkeleriyle kültürel bağlarını devam ettiren insan toplulukları için kullanılan bir kavramdır. Özellikle Ermeniler diaspora kavramına sahip çıkarak bunu Türkleri zor durumda bırakmak,

Dağlık Karabağ Sorunu’nun Dünü ve Bugünü

Dağlık Karabağ Sorunu’nun Dünü ve Bugünü Dağlık Karabağ sorunu Sovyetler Birliği’nin dağılma süreciyle alevlenen ve günümüzde Kafkasları etkileyen önemli bir meseledir. Ermenistan Sovyetlerin dağılmasını fırsat bilerek bölgedeki otorite boşluğundan yola çıkarak Dağlık Karabağ’ın da bulunduğu Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal etmiştir. İki ülke arasındaki sorununun büyümesi üzerine 1994’ün ilk aylarında Rusya’nın araya girmesiyle ateşkes antlaşması

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Yenilikler

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Yenilikler Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren eğitime önem verildi. Ancak Osmanlı’nın gerileme ve dağılma dönemlerinde eğitim alanında ciddi reformlar yapılması gerekti. Batı ülkelerinden geri kalmış olduğunu geç anlayan Osmanlı Devleti pek çok alanda yenilikler yaparken eğitim de bundan nasibini aldı. Öncelikle Batı tarzı askeri amaçla açılan okullar, eğitim alanındaki yenilik hareketlerine öncülük

Otuz Yıl Savaşları ve Avrupa

Otuz Yıl Savaşları ve Avrupa (1618-1648) Orta çağın 1453 İstanbul’un Fethi ile sona ermesi Avrupa devletleri için bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul’dan İtalya’ya kaçan bilim adamlı tüm Avrupa’da etkisi görülecek olan Rönesans hareketlerinin başlamasına zemin hazırladılar. Coğrafi keşifler ve matbaanın icadı, Avrupa’da bilim ve sanat alanında büyük yeniliklerin yaşanmasına neden oldu. Rönesans adı verilen yeniden

Osmanlı’da İlk Basın Yayın Kuruluşları

Osmanlı’da İlk Basın Yayın Kuruluşları Avrupa’da modern matbaanın icadından hemen sonra başlayan gazetecilik, uzun bir süre Osmanlı devletinde gelişme imkanı bulamadı. Bununu en önemli sebebi matbaanın Lale Devri’ne kadar Müslüman Türk toplumu tarafından kullanılmamasıdır. İbrahim Müteferrika’nın 28 Çelebi Mehmet Efendi ile birlikte açtığı ilk matbaa sayesinde basın yayın hayatı Osmanlı’da başlamış oldu. Toplum ilk zamanlarda

1929 Dünya Ekonomik Buhranı

1929 Dünya Ekonomik Buhranı 1929 yılında Amerika’da başlayan ekonomik kriz kısa sürede tüm dünyayı sardı. Wall Street’teki hisse senetleri fiyatları tarihi bir düşüş yaşadı, bu düşüşten dünyadaki pek çok sanayileşmiş ülke etkilendi. Amerika o yıllarda dünyada sanayi üretiminde %42’lik bir paya sahipti. Otomotiv ve elektrik sanayisinde liderdi. 1929 yılında meydana gelen ekonomik buhranın ayak sesleri