Kategori: Coğrafya

Türkiye’nin Mutlak ve Göreceli Konumu

Türkiye’nin Mutlak ve Göreceli Konumu Türkiye’nin coğrafi konumunu Mutlak (Matematik) Konum ve Göreceli (Özel) Konum olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Bir yerin yerküre üzerinde bulunduğu yere o yerin coğrafi konumu olarak adlandırılır. İlk olarak sizlere Türkiye’nin mutlak konumu, diğer adıyla matematiksel konumu hakkında bilgi vereceğiz. Bir yerin başlangıç meridyenine ve ekvatora olan uzaklığının derece

ULAŞIM TÜRLERİ NELERDİR?

ULAŞIM TÜRLERİ NELERDİR? İnsanların, üretilen malların, ham maddenin gideceği yere nakledilmesine, hedefine varma eylemine ulaşım denir. İnsanların birbiriyle kaynaşması, kültürel etkileşim ve ekonomik faaliyetler açısından ulaşımın önemi oldukça fazladır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de ulaşım sistemlerinin ne düzeyde olduğudur. Ülkelerin diğer ülkelerle ticari, ekonomik ve kültürel bağlarının kurulması ulaşım ile mümkündür. Bu nedenle pek

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri Coğrafya denilince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Coğrafya denilince kimi insanın aklına dağlar, denizler, akarsular ve bölgeler kimilerinin aklına başkentler, ülke sınırları ve iklim gelir. Bu saydıklarımız coğrafyanın içinde yer alan konu başlıklarından bazılarıdır ve bunlar coğrafyayı açıklamak ve tanımı için yeterli olmaz. Coğrafya geniş kapsamlı bir sosyal bilimdir. Önce coğrafyanın

SANAYİ BİTKİSİ NEDİR?

SANAYİ BİTKİSİ NEDİR? Tarım, halkın hem besin ihtiyacını karşılayan hem de fabrikalara ham madde olan, sanayiye can veren önemli bir sektördür. Dünyadaki bütün ülkeler tarımda verim elde edip gelir sağlamak amacıyla ciddi yatırımlar yapmaktadır. Tarım ürünleri arasında sanayi bitkileri en çok tercih edilen ürünlerdir. Peki sanayi bitkisi nedir ve sanayi bitkileri nelerdir? Fabrikalarda işlenerek yeni

250 Milyon Yıl Sonra Kıtalar

250 Milyon Yıl Sonra Kıtalar Dünyamız canlı bir varlık gibi gelişim ve değişimine devam ediyor. Yerkürenin katmanlarında meydana gelen hareketlilik kıtaların ve okyanusların yerlerinin değişmesine neden alıyor. Aslında insanoğlu bu hareketliliği depremler sayesinde hissediyor hatta bazı depremler yıkıcı etkiye sahip olduğu için hissedilmemesi imkansız. Dünyamızın en üstteki katmanı olan litosfer katı levhalara ayrılır. Biz bu

İskandinavya Nerede?

İskandinavya Nerede? Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan oluşan ülkelerin bulunduğu yere İskandinavya adı verilmiştir. Bu yazımızda İskandinavya ülkeleri hakkında sizlere önemli bilgiler vereceğiz. İlk olarak Viking diyarı Danimarka’dan başlamak istiyorum. Vikingler Danimarka’da yaşamış bir millettir, Kuzey Avrupa’da kendilerine geniş bir alanda hakimiyet kurmuşlardır. 2016 yılı rakamlarına göre Danimarka nüfusu 5.724.456’dır. Danimarka, Jutland Yarımadası ile 483

Toprak Nasıl Oluşur?

Toprak Nasıl Oluşur? Toprağın nasıl oluştuğunu merak edeniniz var mı? Üzerinde yaşadığımız, yiyeceklerimizi yetiştirdiğimiz, insanlar ve diğer canlılar için besin kaynağı olan toprak oluşumu için çok uzun yıllar gerekmektedir. Her yıl yağışlar sonucu ırmaklardan denizlerimize önemli miktarda toprak akıp gitmektedir. Toprağın oluşumunda etkili olan bazı faktörler bulunur. Bu faktörleri iklim, anakaya, yeryüzü şekilleri, biyotik faktörler

Dünyadaki Önemli Su Kanalları ve Boğazlar

Dünyadaki Önemli Su Kanalları ve Boğazlar Deniz ticareti, ülkeler için önemli bir gelir kaynağı. Bu nedenle su yollarına sahip ülkeler dünyada stratejik açıdan şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Boğazlar ve su kanalları güzergahında bulunan ülkeler, dünya ticaretini kontrol eden ülkelerdir demek çok doğru bir yorum olur. Sizlere bu yazımızda dünya deniz ticaretinde öneme sahip olan

Manyas Kuş Cenneti

Manyas Kuş Cenneti Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı ülkemizin Balıkesir sınırları içinde yer alan 1959 yılında Milli Park statüsüne alınan bir alandır. Bandırma ve Manyas ilçeleri arasında kalan göl, sahip olduğu flora ve barındırdığı kuş türü açısından dikkat çekmektedir. Göl ve çevresinin milli park ilan edilmesi için önce Bakanlar Kurulu, bu araziyi orman rejimine almış

Türkiye’de Maden Kazaları

Türkiye’de Maden Kazaları Ülkelerin sahip olduğu zenginliklerin bir kısmı yer altında bulunurken bir kısmı da yer üstünde bulunur. Özellikle yer altında bulunan kaynaklar ülkeler için ekonomik açıdan büyük önem taşır. Yeraltında bulunan ve ülkelere ekonomik kazanç sağlayan minerallere maden adı verilir. Madenlerin hem kalitesini hem de bulunduğu yatağın alanını belirtmek amacıyla bazı terimler kullanılmaktadır. Örneğin