2.Dünya Savaşı’nda Enigma

2.Dünya Savaşı’nda Enigma
Enigma şifreleme sistemi Almanlar tarafından 2.Dünya savaşında kullanılan bir tür şifreleme sistemidir. Almanlar, haberleşmelerini bu şifreleme sayesinde uzun süre gizli bir şekilde sürdürmüşler, Müttefik devletler savaşın sonlarına doğru ancak bu sistemini kırarak Almanlar hakkında ciddi istihbarat toplamışlardır. Enigma kelimesi eski Yunan dilinde bulmaca ve gizem manasına gelen bir kelimedir. Enigma şifrelemesi için bir makine kullanılıyordu. Daktilo büyüklüğündeki bu makine, Alman mühendis Arthur Scherbius tarafından icat edilmiştir. Arthur Scherbius, bu makineyi 1.Dünya savaşından sonra yapmış, bir süre ticari amaçla satışı yapılmış ancak 2.Dünya savaşı öncesinde geliştirilerek Almanların en önemli gizil haberleşme sistemi olmuştur. enigma Enigma makinesinin çeşitli versiyonları bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı Wehrmact Enigma makenisi olmuştur. 2.Dünya savaşı öncesinde 1932 yılında Alman ordusu bu makinenin üretim haklarını alarak seri üretime geçmiş ve kullanmaya başlamıştır.
2.Dünya savaşının bitmesinde Enigma tarafından gönderilen mesajların çözülmesi etkili olmuştur. Bu makinenin mesajlarının çözülmeye başlanması ile savaş yaklaşık iki yıl daha erken bitmiştir. Almanların tüm askeri haberleşmelerini ele geçiren Müttefik devletler Almanları bu sayede önce zayıflatıp sonra çökertmişlerdir. Hatta uzun süre Enigma makinesinin şifrelediği mesajların çözüldüğünden haberdar olmayan Almanya, savaş sırasında sır gibi sakladığı bilgilerin düşman eline geçmesini önleyememiştir.
Enigma makinesinin şifreleme mantığını çözmek için uzun süre matematikçi, mühendis ve bilim adamları uğraş vermiştir. Bu hem uzun ve çok para gerektiren bir iş, hem de düşmanın bilmemesi gereken bir bilgiydi. Casus ve ajanların cirit attığı 2.Dünya savaşı Avrupa’sında, bu sırrın Almanların haberi olmadan çözülmüş olması gerçekten takdir edilecek bir durumdur. Bu şifrelemeyi çözen bilim adamları daha sonra ilk bilgisayarların yapılması çalışmalarında da rol almış önemli kişilerdir. Örneğin bilgisayar teknolojisini bir bilim olarak insanoğlunun karşısına çıkaran ilk isim enigma makinesinin sırrını çözen Alan Matthison Turing’dir. Turing ile birlikte çalışan Thomas Harold Flowers, ilk dijital programlanabilir bilgisayarı yapmıştır. Colossus adı verilen bu bilgisayar 2.Dünya savaşında şifre çözmede oldukça işe yaramıştır. Almanların kullandığı bir şifreleme sistemi olan Lorenz SZ40/42, Colossus sayesinde çözülmüştür. Yapılan bu ilk şifre çözme makineleri algoritmalar üretip şifre kırmada oldukça fayda sağlıyordu. İşte bu makineler daha sonra tüm dünyada hemen her alanda kullanılacak olan bilgisayarların ortaya çıkmasına kaynak oldu. Günümüzde de şifre çözme işlemleri bilgisayarlar kullanılarak yapılmaktadır
Nazi Almanyası 2.Dünya savaşı boyunca Enigma şifreleme makinesinden bütün kurumlarında en üst düzeyde faydalandı. İstihbarat ve gizli haberleşmeler bu cihaz sayesinde düşmandan gizlendi. Bu yönüyle savaş tarihinde önemli bir yer edinmiş şifreleme sistemidir. Yapılışı kadar bu sistemi çözmek de büyük bilgi ve ustalık istemektedir. Bu cihaz elektromanyetik bir yapıdadır. Enigma makinesi Rotor makine türüne girer. Aslında makinenin işleyişi oldukça basittir. Mors alfabesi gibi mesajlar kodlanmış bir biçimde alıcıya aktarılır. Alıcının bu mesajı çözmesinin ardından mesaj anlaşılabilir. Ancak mesajın iletilmesi esnasında farklı algoritmalar kullanıldığı için yine bu makine ile çözülmesi gerekmektedir. Amerika ve İngiltere bu mesajlaşma mantığını çözemeselerdi 2.Dünya savaşını kazanamazlardı. Almanlar savaş boyunca kolay ve rahat bir şekilde bütün faaliyetlerini enigma sayesinde büyük gizlilikle yürütmüştür.
Enigma denilen makine mesajları her defasında farklı şekilde kodluyor ve neredeyse çözülmesi imkansız bir kripto ile alıcıya gönderiyordu. O yüzden mesajı ele geçirmek müttefik devletler için bir anlam ifade etmiyordu. Bu mesajları çözmek onlar için hiç de kolay olmadı. Bu muazzam şifreleme cihazının 150 bin trilyon farklı kombinasyon üretebilmesi onu diğer şifreleme sistemlerine göre öne çıkaran en önemli özelliğidir. Enigma kullanılarak gönderilen bir mesaj 13 farklı değişikliğe uğrayarak karşı tarafa aktarılıyordu. Hatta bu mesaj 13 farklı metin gibi okunup anlaşılabiliyordu.
2.Dünya savaşında İngiltere büyük paralar harcayarak ve önemli bilim adamları ve mühendisleri bir araya getirerek Enigmayı çözmeyi başarmıştır. Bunun için bir şifre çözme okulu dahi kurulmuştur. Alan Turing ve Thomas Harold Flowers enigmayı çözmeyi başarmışlardır. Alman istihbarat bilgilerinin İngilizlerin eline geçmesi, Almanların sonunu hazırlamıştır. Enigma basit şifreleme mantığına sahip olmadığı için yine bir makine yardımıyla bu şifrelerin çözülmesi gerekiyordu. Lotoyu kazanma ihtimalinden bile daha düşük bir ihtimalle bir insan bu şifreyi çözebilirdi. Bunu bilen Alan Turing ve Thomas Harold Flowers oda büyüklüğünde bir cihaz üreterek enigma şifresini kırdılar.
2014 yılında gösterime giren Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode’nin başrollerini paylaştığı “Enigma – The Imitation Game” adlı film, Alan Turing ve Thomas Harold Flowers’ın yaptığı çalışmayı başarı bir sinema filmiyle izleyiciye aktarmaktadır. İzlemenizi tavsiye ettiğimiz bu filmde İngilizlerin nedenli bu işe para harcadığı, bilim adamlarının nasıl bir cihaz ürettiği ve cihazın yapımı için nasıl uğraş verdiği anlatılmaktadır.

1 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.